Zeg maar Koen
De Man achter de Minister
KOEN IN HET KORT
Geboren in Brasschaat op 22 januari 1958
Getrouwd met Griet, vader van Rein, Lut en Aart en grootvader van 7

Woont in Huldenberg

Buitengewoon hoogleraar KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voorzitter Afdeling van Economisch
Recht KU Leuven

Minister van Financien, belast met
Ambtenarenzaken (sinds 5 maart 2013)

Minister van Justitie
(sinds 11 oktober 2014)
1958
Ook grote Ministers waren ooit klein.
Koen Geens wordt geboren in Brasschaat in januari 1958 als zoon van Leo Geens en Renilde Aertsen. Al snel blinkt hij uit in zijn school en verschijnen de eerste sporen van zijn sociaal engagement in het college en de scouts? "Verre tochten maken, in team werken en leidinggeven, ik leerde het allemaal bij de scouts."
1960
1960
1976
Van rechtenstudent tot getrouwde man.
Met 2 germanisten als ouders zat Koen bijna op de universitaire banken van de Germaanse filologie. Maar dat was buiten zijn kritische blik en eigen overtuiging gerekend, die hem deden toetreden tot de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Na 2 jaar verhuist hij naar de KU Leuven, waar hij zijn licentiaatsdiploma in de rechtsgeleerdheid behaalt met grootste onderscheiding. Ondertussen wordt hij verliefd op zijn jaargenote Griet Dupré, met wie hij trouwt en naar Harvard trekt, waar hij zijn Master of Laws behaalt.
1986
Geen(s) gewone hoogleraar.
Na zijn terugkeer uit Harvard vestigt Koen zich in Huldenberg met Griet en wordt hij NFWO-aspirant aan de KU Leuven. In 1986 wordt hij docent, in 1992 hoogleraar en in 1993 gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit. In 1994 wordt hij buitengewoon hoogleraar. Een job die hij tot op vandaag met 100% passie beoefent. "Ook nu ik Minister ben, geef ik nog altijd even enthousiast les. Daar kan ik écht van ontspannen."
1990
1990
1992
1992
1994
De theorie in de (advocaten)praktijk.
Sinds 1989 combineert Koen zijn mandaat aan de universiteit met de advocatuur. In 1994 richt hij samen met Xavier Dieux een advocatenkantoor op, vandaag gekend onder de naam Eubelius.
2005
2005
2007
Rechterhand van de minister-president.
Van 2007 tot 2009 is Koen kabinetschef Sociaaleconomisch Beleid van de Vlaamse minister-president, Kris Peeters. In die functie zet hij het programma Vlaanderen in Actie op poten, een project om Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van Europese regio's te leiden.
2013
De Minister achter man.
In maart 2013 wordt Koen Minister van Financiën in de regering Di Rupo. Hij werkt mee als hoofdredacteur aan de handboekenreeks 'Beginselen van Belgisch privaat recht'. Hij verlaat zijn advocatenkantoor Eubelius en focust zich nu volledig op zijn werk in de regering en de universiteit. Op 25 mei 2014 wordt Koen verkozen als volksvertegenwoordiger, op 11 oktober 2014 wordt hij minister van Justitie.
2017
2017
2019
Koel hoofd, warm hart.
Als Minister van Justitie heb ik deze legislatuur continu gewerkt aan de veiligheid van onze samenleving en een efficiëntere, toegankelijkere en dus rechtvaardigere justitie. De burger en onderneming staan centraal in de hervormingen, denk maar aan de hervorming van het huwelijksvermogensrecht of het nieuwe vennootschapsrecht. Geborgenheid veronderstelt dat iedereen zich veilig en gerust moet kunnen voelen. Mensen moeten kunnen rekenen op een efficiënt veiligheidsbeleid en een moderne en nabije justitie.

Ik pleit, los van over welke uitdagingen we spreken, voor vooruitgang door samenwerking. Kalmte en moed, niet geroep en geblaat, kunnen ons redden. De Weg Vooruit kiest voor de aanpak van de redelijkheid en het gezond verstand dat streng, waardig én rechtvaardig is. Daar ga ik voor. Als ik mensen bang moet maken om verkiezingen te winnen, verlies ik ze liever. Ik wil hen geruststellen. Niet sussen met loze praatjes, maar door te bewijzen dat er geen reden is tot paniek of doemdenken. Ik wil niet inspelen op de angsten van de mensen.