Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een extra financiële hulp voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere financiële ondersteuning van slachtoffers van gewelddaden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn kinderen met een geruster gevoel met de fiets naar school kan laten gaan.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een voogd kregen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een forensisch psychiatrisch centrum voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een bijzondere eenheid voor verstandelijk beperkte geïnterneerden in Bierbeek.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een bijzondere eenheid voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer en betere zorg voor geïnterneerden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik op voorhand kan vastleggen in welk rusthuis ik terechtkom.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik op voorhand kan vastleggen wat er met mijn huisdier gebeurt op mijn oude dag.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik makkelijk van geslacht kan veranderen.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht