Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de verschillende godsdiensten en vrijzinnigheid zich door de Staat gewaardeerd voelen in hun sociale rol.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de aanpak tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme versterkt werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor de versterking van de Staatsveiligheid.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een makkelijkere opsporing van voortvluchtige veroordeelden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat illegale wapens makkelijk zijn op te sporen (door de telefoontap mogelijk te maken).
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn factuur als gerechtsdeskundige sneller wordt betaald.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik als ambtenaar makkelijker de overstap kan maken naar een functie in de rechtbank.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn burgerlijk geschil van 5000 euro voortaan kan afhandelen bij de nabije vrederechter.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat er voldoende personeel aangeworven wordt om de taken in de gevangenis naar behoren te vervullen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik opleidingen mag volgen die noodzakelijk zijn voor mijn professionele ontplooiing.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn minimale rechten altijd kan laten gelden, ook tijdens een staking.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht