Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere, geïntegreerde aanpak van radicalisme en criminaliteit in de Brusselse Kanaalzone.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer inspraak in het kansspelbeleid door de verenigingen van spelersbescherming beter bij de kansspelcommissie te betrekken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie bijkomende bevoegdheden te geven.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en een aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie te versterken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor eerlijke en veilige games door betalende loot boxen te verbieden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de aanpak van tienerpooiers absolute prioriteit kreeg.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de aanpak tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme versterkt werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de Staatsveiligheid beter informatie kan verzamelen in de strijd tegen terrorisme en extremisme.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor de versterking van de Staatsveiligheid.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een aanpak tegen radicalisering in de gevangenissen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen terrorisme versterkt wordt dankzij de uitbreiding van strafbare feiten.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht