Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie- en veiligheidsdiensten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het gebruik van virtuele munten bij misdrijven tegengegaan wordt.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de identiteit van gebruikers van vooraf betaalde simkaarten sneller achterhaald kan worden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een duidelijk kader voor het uitlezen van gsm's, laptops en andere informaticasystemen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat veiligheidsdiensten met dezelfde technologische ‘wapens’ strijden als criminelen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat illegale wapens makkelijk zijn op te sporen (door de telefoontap mogelijk te maken).
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn strafdossiers efficiënter en met minder verplaatsing kan behandelen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik gebruik kan maken van de wifinetwerken in de gerechtsgebouwen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik minder tijd hoef te verliezen aan papierwerk bij de burgerlijke stand of griffie.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik meer mogelijkheden heb om het strafdossier van mijn cliënt te volgen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn testamentregeling sneller kan meedelen aan familieleden in het buitenland.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik niet meer in beroep hoef te gaan om materiële vergissingen in een vonnis recht te zetten.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht