Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel efficiënter werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere aanpak van de drugscriminaliteit in Antwerpen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de aanpak van tienerpooiers absolute prioriteit kreeg.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de lokale geloofsgemeenschappen in het kader van extremisme, radicalisme en terrorisme.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het gebruik van virtuele munten bij misdrijven tegengegaan wordt.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat veiligheidsdiensten meer mogelijkheden hebben voor opsporingen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere financiële ondersteuning van slachtoffers van gewelddaden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn proces geen vertraging meer oploopt door beroepsprocedures.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mij na twee jaar stage al kandidaat kan stellen voor het ambt rechter.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn statuut als gerechtelijk stagiair rechtszekerder werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn partner/kind/kleinkind mij kan bezoeken in de gevangenis tijdens een staking.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht