Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het info- en adviescentrum van schadelijke en sektarische organisaties versterkt werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het representatief orgaan van de islamitische eredienst middelen en personeel kreeg om een islam in fase met onze samenleving uit te bouwen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een duidelijke screening bij de erkenning van erediensten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat erediensten duidelijke regels opstellen inzake het aanvaarden van buitenlandse financiering.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de verschillende godsdiensten en vrijzinnigheid zich door de Staat gewaardeerd voelen in hun sociale rol.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen providers (Facebook, WhatsApp, Google ...) en justitie in strafonderzoeken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de verschillende godsdiensten en vrijzinnigheid in permanente dialoog kunnen treden met de Staat.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de lokale geloofsgemeenschappen in het kader van extremisme, radicalisme en terrorisme.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht