Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer inspraak in het kansspelbeleid door de verenigingen van spelersbescherming beter bij de kansspelcommissie te betrekken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel efficiënter werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen België en Marokko inzake inbeslagname en verbeurdverklaringen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat een overbrengingsverdrag met China werd afgesloten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de verschillende godsdiensten en vrijzinnigheid in permanente dialoog kunnen treden met de Staat.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de negatieve impact van de Brexit inzake de strijd tegen criminaliteit en terrorisme geminimaliseerd werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de Staatsveiligheid beter informatie kan verzamelen in de strijd tegen terrorisme en extremisme.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de identiteit van gebruikers van vooraf betaalde simkaarten sneller achterhaald kan worden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het strafbaar is om een illegaal wapen proberen te kopen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn partner/kind/kleinkind mij kan bezoeken in de gevangenis tijdens een staking.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht