Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen België en Marokko inzake inbeslagname en verbeurdverklaringen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat een overbrengingsverdrag met China werd afgesloten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer transparantie bij vzw's en stichtingen om het verenigingsleven te beschermen tegen dubieuze en criminele giften.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de negatieve impact van de Brexit inzake de strijd tegen criminaliteit en terrorisme geminimaliseerd werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn burgerlijk geschil van 5000 euro voortaan kan afhandelen bij de nabije vrederechter.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik opleidingen mag volgen die noodzakelijk zijn voor mijn professionele ontplooiing.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik niet meer in beroep hoef te gaan om materiële vergissingen in een vonnis recht te zetten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn schuldvordering in een faillissement gratis en online kan neerleggen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik van thuis uit mijn faillissementsprocedure kan opvolgen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik makkelijker kan schenken aan een goed doel.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht