Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat politiemensen in het kader van hun wetteljke opdrachten toegang kunnen krijgen tot het Strafregister.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere, geïntegreerde aanpak van radicalisme en criminaliteit in de Brusselse Kanaalzone.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie bijkomende bevoegdheden te geven.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en een aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie te versterken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere aanpak van de drugscriminaliteit in Antwerpen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen België en Marokko inzake inbeslagname en verbeurdverklaringen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het info- en adviescentrum van schadelijke en sektarische organisaties versterkt werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen providers (Facebook, WhatsApp, Google ...) en justitie in strafonderzoeken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat indringen in de haven strafbaar werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen extremistische discours inzake negationisme van genocides versterkt werd.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking met de socio-preventieve sector door de lokale integrale veiligheidscel om radicalisering te detecteren en deradicalisering te begeleiden.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht