Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het representatief orgaan van de islamitische eredienst middelen en personeel kreeg om een islam in fase met onze samenleving uit te bouwen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat erediensten duidelijke regels opstellen inzake het aanvaarden van buitenlandse financiering.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer transparantie bij vzw's en stichtingen om het verenigingsleven te beschermen tegen dubieuze en criminele giften.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de lokale geloofsgemeenschappen in het kader van extremisme, radicalisme en terrorisme.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen terrorisme versterkt wordt dankzij de uitbreiding van strafbare feiten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat veiligheidsdiensten met dezelfde technologische ‘wapens’ strijden als criminelen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat 12.500 niet-vergunde vuurwapens definitief uit het circuit werden gehaald.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn proces geen vertraging meer oploopt door beroepsprocedures.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn partner/kind/kleinkind mij kan bezoeken in de gevangenis tijdens een staking.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn partner/kind/kleinkind kan bezoeken in de gevangenis tijdens een staking.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik mijn testamentregeling sneller kan meedelen aan familieleden in het buitenland.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik openbare verkopen op het internet kan bijwonen.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht