Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor meer inspraak in het kansspelbeleid door de verenigingen van spelersbescherming beter bij de kansspelcommissie te betrekken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie bijkomende bevoegdheden te geven.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere controle op de kansspelsector en een aanpak van de illegale kansspelaanbieders door de Kansspelcommissie te versterken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor eerlijke en veilige games door betalende loot boxen te verbieden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een volwaardig statuut voor de gevangenisaalmoezeniers en consulenten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het representatief orgaan van de islamitische eredienst middelen en personeel kreeg om een islam in fase met onze samenleving uit te bouwen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat erediensten duidelijke regels opstellen inzake het aanvaarden van buitenlandse financiering.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een stabiele financiering van de centra mensenhandel.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het gebruik van virtuele munten bij misdrijven tegengegaan wordt.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen de financiële criminaliteit verhoogd wordt (nieuwe antiwitwasregelgeving, striktere regels voor de financiële sector, meer magistraten voor de financiële parketten).
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat veiligheidsdiensten meer mogelijkheden hebben voor opsporingen.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht