Filter
Ik zoek info over
Ik ben
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor eerlijke en veilige games door betalende loot boxen te verbieden.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een volwaardig statuut voor de gevangenisaalmoezeniers en consulenten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een stabiele financiering van de centra mensenhandel.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere samenwerking tussen diensten door de uitbouw van de lokale taskforces.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie- en veiligheidsdiensten.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad versterkt wordt door burgerinfiltratie mogelijk te maken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad versterkt wordt door spijtoptanten mogelijk te maken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd voor een duidelijk kader voor het uitlezen van gsm's, laptops en andere informaticasystemen.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat het moeilijker is om onbruikbaar gemaakte vuurwapens opnieuw schietklaar te maken.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat mijn factuur als gerechtsdeskundige sneller wordt betaald.
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Gezorgd dat ik als ambtenaar makkelijker de overstap kan maken naar een functie in de rechtbank.
Het beste uit de werken van Geens
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Vennootschaps- en verenigingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Kansspelen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Ondernemingsrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Huwelijksvermogensrecht
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Samenwonen
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Verkeersveiligheid
Wat heeft Geens voor mij gedaan?
Voorzorgsvolmacht